Jan Sørensen & Søren Molin

Se det usynlige

Historien om

dansk

mikrobiologi


KOLOFON

Se det usynlige


’Se det usynlige’ er et PDF dokument som supplerer bogen ’Se det usynlige i øjnene’ (Tor Nørretranders, Søren Molin og Jan Sørensen)udgivet på forlaget People’s. Teksten er skrevet af mikrobiologerne Jan Sørensen og Søren Molin i årene 2018-2021. Senere er teksten revideret af mikrobiologerne Ole Nybroe og Sidsel Kretzschmer Henriksen, og mikrobiologerne Kaj Sand Jensen og Bo Barker Jørgensen takkes desuden for kritisk gennemlæsning og kommentering på udvalgte afsnit af manuskriptet.

 

Dette dokument fokuserer især på danske forskeres bidrag til den videnskabelige udvikling af mikrobiologien, og det går i større omfang i dybden med de faglige beskrivelser end bogen. Herved bliver nærværende dokument et historisk og fagligt supplement til bogen.

 

Figurer er lavet i BioRender:

BioRender.com

 


Tryk på pilen nedenfor for større læsevenlighed..

Rettigheder

Se det usynlige


Du kan bruge filen selv, du kan printe den, og du kan give den videre eller linke til den. Spillereglerne er helt enkle: Du må ikke sælge den, du må ikke give den videre uden at fortælle, hvor den stammer fra og du må ikke lave om på den.

Disse spilleregler er fastsat i en Creative Commons licens:

2022 - Licensed under Creative Commons
Attribution Noncommercial (3.0)